Rozvody vody

Naša firma realizuje montáž rozvodov vody systémom REHAU RAUTITAN

         www.rehau.com/sk-sk/stavba/voda-vykurovanie

alebo lisovacím systémom rúr AL-PEX a fitingov General fitings.

          

Na rozvody kanalizácie naša firma používa materiál HT-system Osma